EXPLORATIEFASE = U6

 

2v2

Balgewenning (spelen met bal NAAST elkaar)

Oppositiespelen (spelen met bal TEGEN elkaar)

1 tegen 1 duel

FOOTBALL AS A DRIBBLING & SHOOTING GAME

Het leren beheersen van de bal (technische vaardigheid) in relatie tot tijd, ruimte, snelheid en richting, uitmondend in het realiseren van eenvoudige voetbalbedoelingen (scoren, mikken, bal houden, samenspel, bal afpakken)

Ontwikkelingsfase = U7 - U8 - U9

 

U7: toepassen 2v2

U8-U9: uitbreiding naar kort spel

FOOTBALL AS A SHORT PASSING GAME WITHOUT OFF-SIDE RULE

Het leren beheersen van de bal (technische vaardigheden) in relatie tot voetbalweerstanden (eerste verkenningen van de basisvormen)

 

Ontwikkelingsfase 8v8 = U10-U11

 

U10: toepassen 2v2 en 5v5 

U11: uitbreiding naar halflang spel 

FOOTBALL AS A HALFLONG PASSING GAME WITHOUT OFF-SIDE RULE  

Het ontwikkelen van de basisspel-rijpheid. Spelinzicht en technische vaardigheid moeten worden ontwikkeld d.m.v. het spelen van vereenvoudigde voetbalsituaties.

Ontwikkelingsfase 11v11 = U15

 

Toepassing 2v2, 5v5 & 8v8

Uitbreiding naar lang spel

FOOTBALL AS A LONG PASSING GAME WITH OFF-SIDE RULE

Het ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid. Ploegtaken, taken per linie en posities ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen.

Ontwikkelingsfase 11v11 = U17

 

Uitbreiding naar lang spel

FOOTBALL AS A LONG PASSING GAME WITH OFF-SIDE RULE

Het ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid. Teamtaken, taken per linie en posities ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen

Postformatiefase = U21

 

Het ontwikkelen van de competitierijpheid. Het gaat om de uitvoering van teamtaken, taken per linie en posities, waarbij het rendement van de wedstrijdrijping voltooid moet worden en waarbij mentale aspecten bepalend kunnen zijn. Voorbereiding en overgang junioren naar senioren.