CHARTER JEUGDSPELERS


Algemene richtlijnen

 • Het trainingspak van KSV PITTEM jeugd wordt door iedereen gedragen bij iedere wedstrijd (voor en na de wedstrijd).
 • De trainingspakken zijn inbegrepen in het lidgeld en worden om de 2 jaar vernieuwd. Enkel na betaling van het lidgeld kan de speler zijn trainingspak ontvangen.
 • Bij elke samenkomst (training/wedstrijd) wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere aanwezigen een hand gegeven, zowel bij het aankomen als bij het weggaan.
 • Bij thuiswedstrijden dienen de spelers 60 minuten (onderbouw:dit is de keuze van de trainer en zal op de laatste training voor de match meegedeeld worden) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op de door de trainer bepaalde plaats.
 • Iedereen moet 15 minuten voor het begin van de training aanwezig en omgekleed zijn. Iedereen wacht in de kleedkamer tot de trainer de spelers komt halen.
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
 • Iedereen dient de kleedkamer na de training binnen de 20’ en na de wedstrijd binnen de 30’ verlaten te hebben (= einde verantwoordelijkheid van de trainers).
 • Voor het verlaten van de kleedkamer controleren de laatste spelers of alle proper achtergelaten wordt en ruimen op indien nodig.
 • Bij het verlaten van de training/wedstrijd meldt iedere speler zich af bij de trainer.
 • Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijd. Heb respect voor de infrastructuur op het complex. Opzettelijke vernielingen en beschadigingen aan de infrastructuur worden niet getolereerd en zullen zwaar gesanctioneerd worden.
 • Iedereen zorgt ervoor dat zijn materiaal steeds in orde is (schoenen gepoetst, …).
 • Als je een probleem hebt blijf er dan niet mee lopen maar bespreek het met je trainer of met de jeugdcoördinator .

Gedragscode

 • Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag, dit betekent : niet vloeken of schelden, géén discriminerende opmerkingen, niet pesten… .
 • Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom.
 • Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt altijd vooraf de trainer verwittigd

Wedstrijden

 • De trainers zijn verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze van de ploeg.
 • De selectie/ploegopstelling wordt o.a. bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en de aanwezigheid op de training.
 • Voor de thuiswedstrijden verzamelen we in de kleedkamer.
 • Voor de wedstrijden op verplaatsing spreken wij steeds af op de parking van de sporthal op het vooraf bepaald tijdstip, spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit weten aan de trainer.
 • De supporters blijven achter de omheining.
 • Bij een vervanging geeft men de opkomende speler en de trainer een hand.
 • Na het einde van de wedstrijd zijn we sportief en geven een hand aan de tegenstander en de scheidsrechter.

Toegang kleedkamers

 • De kleedkamers zijn voorbehouden voor de spelers, trainers en ploegafgevaardigden. Deze zijn geen ontmoetingsplaats voor ouders en familie.
 • Bij de U6-U7 wordt één ouder per speler toegelaten voor hulp bij het aankleden van onze allerkleinsten.
 • Vanaf U8 zijn wij groot genoeg om ons zelf te behelpen, met hulp van onze trainer en ploegafgevaardigden.
 • Motivatie
 • Kom zoveel mogelijk naar iedere training ! Het trainingsbezoek wordt immers geregistreerd ! Enkel de speler die traint kan geselecteerd worden!
 • Iedereen zet zich steeds voor 100 % in voor de ploeg want voetbal is een ‘TEAMSPORT’.
 • Hygiëne
 • Na de training worden de voetbalschoenen voor het betreden van de kleedkamer en/of kantine uitgedaan. Afkuisen van de voetbalschoenen kan aan de daarvoor voorziene borstels.
 • Na elke training en wedstrijd moet iedereen zich douchen, dus zorg ervoor dat je steeds je wasgerief bij hebt.
 • Meisjes kunnen apart douchen.
 • Verzorg je lichaam, gebruik zeep bij het douchen.
 • Er wordt zorg gedragen voor alle uitrustingen.

Allerlei

 • Voetballen bij een andere ploeg (- bijvoorbeeld testwedstrijd en/of een training -) is ten strengste verboden. (Dit moet vooraf aangevraagd worden aan de jeugdcoördinator)
 • Een goede sfeer tussen trainers, spelers en ouders is bevorderlijk voor het behalen van goede voetbalresultaten. Het is de hoofdbedoeling dat wij verzorgd voetbal, gekoppeld aan de nodige inzet, bij alle ploegen nastreven.
 • Resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Winnen primeert niet, goed voetballen wel!
 • Ploegbelang staat boven eigenbelang.
 • Lege plastieken/glazen drankflesjes/blikjes worden na de training/wedstrijd terug meegenomen. De terreinen worden proper achtergelaten !!!
 • Gebruik de sociale media voor opbouwende gesprekken i.v.m. KSV PITTEM en niet om spelers, trainers, bestuursleden, afgevaardigden en de club af te breken.