CHARTER OUDERS

 • Zorg ervoor dat uw kind voldoende rust heeft en een gezonde voeding krijgt.
 • Toon positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen. Straf uw kind niet door het bijwonen van wedstrijden of trainingen te verbieden.
 • Moedig niet alleen uw kind aan maar supporter voor gans de ploeg. Doe dit op een positieve manier d.m.v. een correct taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie aangaan onderling of met ouders tegenstander.
 • Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander.
 • Wees steeds een voorbeeld voor de spelers.
 • Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.
 • De coaching gebeurt door de trainer. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen wij toe, maar laat de trainer zijn taak vervullen.
 • Voor alle vragen en/of problemen i.v.m. het sportieve, inclusief de sportieve evaluatie, kan men steeds terecht bij de trainer of de jeugdcoördinator. Best na afspraak en niet onmiddellijk na de wedstrijd in de kantine.
 • Voor elke klacht of vraag van algemene aard, indien u meent onvoldoende gehoord te zijn, indien u opmerkingen heeft over het gedrag van medewerkers, of over het jeugdbeleid in het algemeen, dient u zich te wenden tot het jeugdbestuur. Klachten hierover via het hoofdbestuur worden niet aanvaard.