Algemene missie KSV Pittem  

Als voetbalclub wil KSV Pittem zich ontwikkelen als stabiele 4de provincialer en op termijn weer de stap maken naar 3de provinciale van het Belgische voetbal en dit met een zo groot mogelijk aantal spelers uit eigen gemeente en door de club opgeleid.   KSV Pittem streeft naar een degelijke uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. KSV Pittem wil financieel gezond zijn en haar jeugdwerking consolideren en verder uitbouwen. De raad van bestuur, het dagelijks bestuur en zijn medewerkers communiceren open in een vertrouwelijke en opbouwende sfeer. KSV Pittem wenst met zijn beleid een voorbeeld te zijn voor de omliggende clubs. KSV Pittem wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen, waarden, normen en respect de pijlers zijn. De waarden bij KSV Pittem zijn team, respect, ambitie, progressie, passie, eenvoud en nederigheid. KSV Pittem wil zijn spelers leren voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven het anti-geweld en sociaal charter van de KBVB. KSV Pittem wil zijn spelers leren om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar durven verliezen. Wij onderschrijven het Fair-Play reglement van UEFA. KSV Pittem toont respect voor de individuele kwaliteiten van elke speler. Deze individuele ontwikkeling wordt in team naar voor gebracht. In de jeugdwerking wordt er maximaal aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van de speler. Elke speler wordt regelmatig geëvalueerd, dit om een maximale doorstroming naar het eerste elftal te bevorderen. Een speler van KSV Pittem, moet een winnaar zijn op sportief (technisch – spelintelligent – fysisch – mentaal) en extra-sportief gebied.   KSV Pittem moet een voorbeeld zijn voor de clubs in de regio en enkele specifieke knelpunten van het gewestelijke en provinciaal voetbal, met name het gebrek aan techniek en spelintelligentie doen vergeten.   KSV Pittem zal voetballen in een wisselende veldbezetting, steeds vanuit de filosofie van het zonevoetbal. Daarbij moeten we in staat zijn een 4-3-3, 4-5-1 of een 3-4-3 systeem toe te passen in het zonevoetbal met een vaste veldbezetting in B- en/of B+.