Algemene visie KSV Pittem


Om de missie te realiseren zijn een aantal strategische keuzes en basiskrachtlijnen van toepassing. De missie zal duidelijk moeten gedragen worden door alle leden binnen de club en dient verder uitgewerkt in daden.
Iedere betrokkene bij de werking van KSV Pittem dient zich te gedragen in overeenstemming met de missie. In het bijzonder de leden van de diverse besturen en de leden verbonden aan KSV Pittem.
Bij de aanwerving van nieuwe leden en medewerkers wordt ervoor gezorgd dat de missie begrepen, aanvaard en toegepast wordt.
De nodige samenwerkingsverbanden worden,enkel indien nodig, gerealiseerd om onze sportieve doelstellingen te bereiken en dit zowel op het vlak van betere afstemming en integratie van een goeie werking. Een goede werking moet resulteren in maximale speelkansen voor elke aangesloten speler van KSV PITTEM.  De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club: zij vormt de basis, de hoeksteen van de vereniging. KSV Pittem streeft ernaar om een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding aan te bieden met als streefdoel de doorstroming van zoveel mogelijk jeugdspelers naar het eerste elftal!  Dit is een doelstelling die wij zeer belazngrijk achten en volgens onze mening ook realiseren.
KSV Pittem wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers, ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en sympathisanten van de club! Zo worden een aantal extra-sportieve activiteiten georganiseerd om die betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen die uitsluitend de werking van de club ten goede komen bovenop de noodzakelijke inkomsten van de eigen cafetaria.
KSV Pittem staat ook achter de Panathlonverklaring die het heeft over “ethiek in de jeugdsport”.
Het financieel beheer van KSV Pittem wordt strikt opgevolgd, regelmatig bijgestuurd en houdt rekening met de groei van de club op langere termijn.  


Algemene doelstelling jeugdopleiding


Jeugdspelers uit groot Pittem opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal door het aanbieden van een optimale begeleiding waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de jeugdspelers.

 

Toegankelijkheid tot de club

 

KSV Pittem biedt, naast het lage lidgeld, de kans aan elk kind, om zo dicht mogelijk bij zijn "thuis", voetbal te spelen, een vriendenkring op te bouwen en door te groeien tot de hogere afdelingen binnen de club.