CHARTER JEUGDTRAINERS

 • Kent en werkt volgens de visie van de club.
 • Is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie en zal helpen deze visie actueel te houden.
 • Houdt regelmatig contact met: overige jeugdtrainers, spelers van zijn team, ouders van spelers van zijn team, afgevaardigden en jeugdcoördinator.
 • Respecteert het bestuur, medewerkers, sponsors, sympathisanten en supporters.
 • Is het uithangbord van de club naar de buitenwereld
 • Zorgt ervoor dat negatieve commentaar binnenkamers blijft.
 • Verzorgt een positieve en constructieve communicatie met spelers, andere trainers, ouders, bestuur en sponsors
 • Komt de gemaakte afspraken met het jeugdbestuur na.
 • Wijst spelers op hun plichten zowel op sportief als extra-sportief vlak.  
 • Is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid wordt en bij ziekte of afwezigheid tracht hij voor vervanging te zorgen of verwittigd hij tijdig alle spelers.
 • Is bereid de trainingen goed voor, gaat uit van de wedstrijd en de individuele kwaliteiten van zijn spelers, daarbij rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes.
 • Door achteraf ook een evaluatie bij te houden, kun je in een later stadium gebruik maken van ervaringen of oplossingen uit het verleden.
 • Is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams.
 • Zorgt tijdens het seizoen dat een aan- of afwezigheidsdocument bijgehouden wordt voor wat betreft trainingen en wedstrijden.
 • Is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn team en is verantwoording verschuldigd aan de jeugdcoördinator.
 • Geeft de jeugdcoördinator kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers, uit zijn team zijn gepleegd. Deze zal dan in overleg (communicatie met jeugdbestuur) met de jeugdtrainer deze zaak afhandelen.
 • Zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het team een hechte vriendschap. Zorgt vooral ook dat iedereen aan bod komt.
 • Zorgt samen met de afgevaardigde ervoor dat de gebouwen tijdens de wedstrijden en trainingen net blijven. Dat de materialen die hij gebruikt heeft, ordentelijk en net weer op zijn plaats terecht komen.
 • Neemt deel aan alle vergaderingen met de andere trainers van de club.
 • Wedstrijden, trainingen of andere sportieve evenementen draagt hij steeds zijn cluboutfit
 • In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Je bent bezig met het opleiden van spelers.
 • Vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig, zodoende dat deze activiteiten vlot verlopen.
 • Motiveert spelers en ouders om deel te nemen aan activiteiten van en voor de club.