ORGANIGRAM HOOFDBESTUUR

Ondergeschikt aan dit organigram worden ook op regelmatige tijdstippen vergaderingen geörganiseerd door aparte cellen met elk hun specifieke verantwoordelijkheden:

SPORTIEVE CEL

Neemt beslissingen ivm eerste elftal en beloften

Bespreekt contracten spelers

Evalueert op regelmatige tijdstippen de sportieve werking

 • Chris Uyttenhove
 • Franky Bibauw
 • Vincent Bonduwé (T1)
 • Steven Verhelst (T2)

FINANCIELE CEL

Maakt een budgetplanning per seizoen

Waakt over de opvolging van het budget en stuurt bij waar nodig

Volgt de afhandeling van lopende correcte contracten op, zorgt voor tijdige betalingen aan leveranciers, spelers en trainers, beslist over aankopen die de werking van de club op sportief en extra sportief vlak verbeteren.

 • Geert maddens
 • Franky Bibauw
 • Peter Deman
 • Wouter Claeys
 • Andy Kindt
 • Chris Uyttenhove

SPONSORWERVING

Zoekt actief naar sponsors 

Werkt voorstellen uit en zorgt voor een positeve uitstraling ivm sponsorwerving

Voert onderhandelingen met potentiële sponsors

Zorgt voor een correcte uitvoering van de sponsorcontracten

 • Andy Kindt
 • Geert Maddens
 • Peter Deman

Alle cellen bespreken de werking regelmatig met de ondervoorzitter  al of niet in besloten vergadering

ORGANIGRAM JEUGDBESTUUR

In het jeugdbestuur worden een aantal taken (secretaris, materiaalverantwoordelijke, boekhouding) toegewezen aan individule personen.

De hoofdactiviteit van het jeugdbestuur bestaat uit het organiseren en opvolgen van de jeugdwerking en de organisatie van sportieve en extra-sportieve activiteiten.  Deze activiteit is de verantwoordelijkheid van het voltallig jeugdbestuur.  Alle beslissingen hieromtrent worden genomen in onderling overleg onder toezicht van de jeugdvoorzitter.  De jeugdvoorzitter is tevens lid van het hoofdbestuur.  3 leden van het jeugdbestuur zetelen in de sportraad van de gemeente Pittem.